Sobi rare strength

Med spesielt fokus på sjeldne sykdommer

Sobi sitt fokus er innovative legemidler som øker livskvaliteten hos pasienter med sjeldne sykdommer.

World map

Swedish Orphan Biovitrum AS

mail.no@sobi.com
+47 66 82 34 00

Dronning Eufemias gate 16
N-0191 Oslo

Two girls holding hand

Pasienter som rammes av sjeldne sykdommer

Sjeldne sykdommer rammer små grupper av pasienter og er ofte livstruende eller gir kronisk funksjonsnedsettelse. Det finnes i alt ca. 7.000 kjente sjeldne sykdommer, men kun ca. 400 godkjente behandlinger.

Sobi tank in factory

Hvem er Sobi?

Sobi hjelper pasienter med sjeldne sykdommer.

Sobi er en ledende, integrert biofarmasøytisk virksomhet som utvikler innovative behandlinger og tjenester.
Vi bidrar til å gi pasienter med sjeldne sykdommer, og deres familier, en bedre livskvalitet.

Smiling woman

Samfunnsansvar

Offentliggjøring av verdioverføringer fra Sobi til helsepersonell.

Ved å innføre EFPIAs regelverket om «Offentliggjøring av verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner» har legemiddelindustrien i hele Europa forpliktet seg til å følge disse reglene. De nye reglene om åpenhet har som mål å styrke det nødvendige og helt legitime forholdet mellom legemiddelfirmaer og helsepersonell.

Våre overføringer til helsepersonell og organisasjoner finner du her.

Med spesielt fokus på sjeldne sykdommer

Sobi sitt fokus er innovative legemidler som øker livskvaliteten hos pasienter med sjeldne sykdommer.

World map

Swedish Orphan Biovitrum AS

mail.no@sobi.com
+47 66 82 34 00

Dronning Eufemias gate 16
N-0191 Oslo

Two girls holding hand

Pasienter som rammes av sjeldne sykdommer

Sjeldne sykdommer rammer små grupper av pasienter og er ofte livstruende eller gir kronisk funksjonsnedsettelse. Det finnes i alt ca. 7.000 kjente sjeldne sykdommer, men kun ca. 400 godkjente behandlinger.

Sobi tank in factory

Hvem er Sobi?

Sobi hjelper pasienter med sjeldne sykdommer.

Sobi er en ledende, integrert biofarmasøytisk virksomhet som utvikler innovative behandlinger og tjenester.
Vi bidrar til å gi pasienter med sjeldne sykdommer, og deres familier, en bedre livskvalitet.

Smiling woman

Samfunnsansvar

Offentliggjøring av verdioverføringer fra Sobi til helsepersonell.

Ved å innføre EFPIAs regelverket om «Offentliggjøring av verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner» har legemiddelindustrien i hele Europa forpliktet seg til å følge disse reglene. De nye reglene om åpenhet har som mål å styrke det nødvendige og helt legitime forholdet mellom legemiddelfirmaer og helsepersonell.

Våre overføringer til helsepersonell og organisasjoner finner du her.