Sobi rare strength

Hvem er Sobi?

Vi hjelper pasienter med sjeldne sykdommer.

Sobi er et ledende biofarmasøytisk selskap som utvikler og markedsfører innovative legemidler som gir pasienter med sjeldne sykdommer og deres familier en bedre livskvalitet.

  • Våre viktigste terapeutiske områder er innen hemofili, inflammatoriske sykdommer og kreftsykdommer.
  • Vår pipeline innen klinisk utvikling omfatter tre fase III programmer med betydelig potensiale.
  • Vi er internasjonalt anerkjent for kunnskap om proteiner, biokjemi og utvikling av biologiske legemidler.

Global tilstedeværelse

Sobi er representert i ca. 20 land i Europa, i USA og Canada. Ut over dette er vi representert gjennom partnere i Afrika, Asia, Sør-Amerika, Australia og New Zealand.

Hvem er Sobi?

Vi hjelper pasienter med sjeldne sykdommer.

Sobi er et ledende biofarmasøytisk selskap som utvikler og markedsfører innovative legemidler som gir pasienter med sjeldne sykdommer og deres familier en bedre livskvalitet.

  • Våre viktigste terapeutiske områder er innen hemofili, inflammatoriske sykdommer og kreftsykdommer.
  • Vår pipeline innen klinisk utvikling omfatter tre fase III programmer med betydelig potensiale.
  • Vi er internasjonalt anerkjent for kunnskap om proteiner, biokjemi og utvikling av biologiske legemidler.

Global tilstedeværelse

Sobi er representert i ca. 20 land i Europa, i USA og Canada. Ut over dette er vi representert gjennom partnere i Afrika, Asia, Sør-Amerika, Australia og New Zealand.