Bærekraft og ansvar

Ansvar, engasjement og bærekraftig utvikling.

Bærekraft og ansvar

Ansvar, engasjement og bærekraftig utvikling.
Image

Som virksomhet påtar vi oss et ansvar for både pasienter, våre medarbeidere, samfunnet og miljøet.

Vi legger vekt på å være en innovativ og ansvarlig virksomhet som skaper bærekraftig verdi for så vel pasienter som investorer. Sobi spesialiserer seg i et nisjemarked og utvikler, produserer og markedsfører legemidler til sjeldne sykdommer og til behandling av pasienter med et udekket medisinsk behov.

I vårt arbeid forsøker vi å utgjøre en forskjell.
Utover å utvikle og markedsføre legemidler som oppfyller vesentlige medisinske behov er det også vårt ansvar og tilgodese våre medarbeidere og samfunnets interesser.

I Sobi legger vi derfor stor vekt på etiske, sikkerhetsmessige og miljømessige forhold i vårt daglige arbeid.

Les mer om hvordan vi ser på bærekraft på våre internasjonale nettsider, www.sobi.com