Samarbeid

Sobi, med hovedkontor i Sverige, er et internasjonalt biofarmasøytisk selskap som markedsfører spesialiserte legemidler i mange deler av verden. Sobi har datterselskaper over hele Europa, USA og Canada.
I tillegg selges våre produkter i Afrika, Asia, Australia og Sør-Amerika gjennom partnere eller distributører.

Med vår kompetanse og erfaring er vi opptatt av å gjøre innovative produkter tilgjengelig for pasienter med sjeldne sykdommer innenfor de områdene vi konsentrerer oss om, som hemofili, inflammatoriske- og autoimmune sykdommer samt arvelige stoffskiftesykdommer.

I Sobi arbeider vi kontinuerlig med å forbedre situasjonen for pasienter som lider av en sykdom innenfor et område hvor vi kan bidra til å gjøre behandlingen tilgjengelig.
Vi tror at dette gjøres best i dialog og samarbeid med helsepersonell som kjenner pasientene og deres sykdommer.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål, forslag eller kommentarer.

Vårt mål er samarbeid med fokus på pasienten og for det felles beste.

 

 

Samarbeid

Sobi, med hovedkontor i Sverige, er et internasjonalt biofarmasøytisk selskap som markedsfører spesialiserte legemidler i mange deler av verden. Sobi har datterselskaper over hele Europa, USA og Canada.
I tillegg selges våre produkter i Afrika, Asia, Australia og Sør-Amerika gjennom partnere eller distributører.

Med vår kompetanse og erfaring er vi opptatt av å gjøre innovative produkter tilgjengelig for pasienter med sjeldne sykdommer innenfor de områdene vi konsentrerer oss om, som hemofili, inflammatoriske- og autoimmune sykdommer samt arvelige stoffskiftesykdommer.

I Sobi arbeider vi kontinuerlig med å forbedre situasjonen for pasienter som lider av en sykdom innenfor et område hvor vi kan bidra til å gjøre behandlingen tilgjengelig.
Vi tror at dette gjøres best i dialog og samarbeid med helsepersonell som kjenner pasientene og deres sykdommer.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål, forslag eller kommentarer.

Vårt mål er samarbeid med fokus på pasienten og for det felles beste.