Samfunnsansvar og transparens

Samfunnsansvar og transparens

Etiske regler og transparentdirektivet
-generell informasjon om samarbeid med helsepersonell


Vi i Sobi ønsker åpenhet om samarbeidet mellom helsepersonell og legemiddelindustrien.

Fra 1. januar 2015 følger Sobi nye europeiske regler om offentliggjøring av finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner. 
Reglene gjelder alle medlemsbedrifter og nasjonale foreninger av The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) som Sobi er medlem av.

Les mer om EFPIA på deres nettsider

 

Verdioverføringer

Overføringer som er gjort i 2015 offentliggjøres første gang våren 2016. Offentliggjøringen vil finne sted på hvert enkelt legemiddelfirmas nettsider, link til Sobi sine overføringer finnes nederst på siden- du linkes da til vår internasjonale nettside.

Offentliggjøringen vil inneholde følgende informasjon om helsepersonell: 

  • Fullt navn
  • Adresse på praksis/arbeidssted
  • Samlet verdi på finansielle overføringer
  • En detaljert oversikt over overføringene inndelt i kategorier (honorar, reise- og overnattingskostnader, registreringsavgifter)

Informasjonen vil være offentlig tilgjengelig i tre år, og firmaet må lagre informasjonen i minst fem år etter offentliggjøringsperioden.
Tiltak for mer åpenhet om relasjoner mellom legemiddelindustrien og helsepersonell vil bidra til å gi økt tillit til alle parter.

Reglene om åpenhet har som mål å styrke det nødvendige og helt legitime forholdet mellom legemiddelfirmaer og helsepersonell. Sobi ønsker å bidra til åpenhet i bransjen og vi følger de regler og retningslinjer som gjelder for bransjen.

Les mer om transparensdirektivet på EFPIA sine nettsider. 
 

Samtykke

Offentliggjøring av verdioverføringer krevde tidligere samtykke fra helsepersonell men fra men fra våren 2020 ble Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Den norske legeforening enige om endringer i en felles avtale.
Endringene innebærer følgende: Fra 1. juni 2020 blir alle opplysninger om økonomiske overføringer fra industrien til helsepersonell offentlige. Dette gjelder for alt helsepersonell, og er uavhengig av om de har gitt
samtykke til offentliggjøring.

Les om dette på LMI sin brosjyre til helsepersonell
 

Oversikt over Sobi Norge sine verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner

Alle betalinger gjort fra Sobi Norge til helsepersonell og/eller organisasjoner er tilgjengelige på vår internasjonale nettside www.sobi.com.
Der finnes oversikt over transaksjoner som er foretatt i alle land Sobi opererer i, inkludert Norge.

Til siden for verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner

Oversikt over Sobi Norge sine verdioverføringer til pasientorganisasjoner

Sobi samarbeider også med pasientforeninger som bidrar til å forbedre livet for mennesker som rammes av alvorlig sykdom.
En oversikt over de organisasjonene som har mottatt økonomisk støtte finner du her.