2 girls hand in hand

Sjeldne sykdommer

Pasienter som rammes av sjeldne sykdommer

Sjeldne sykdommer

Pasienter som rammes av sjeldne sykdommer

Sjeldne sykdommer er ofte livstruende eller gir kronisk funksjonsnedsettelse. Det finnes i alt ca. 7000 kjente sjeldne sykdommer, men kun ca. 400 godkjente behandlinger.

Alvorlig eller livstruende sjeldne sykdommer er bl. a hemofili, infeksjonssykdommer,kreft og stoffskiftesykdommer som f. eks. arvelig tyrosinemi type I.

Definisjon

I EU defineres en sykdom som sjelden, hvis den rammer færre enn 1 av 2.000 personer (eller 0,05 % av befolkningen).

 

Les mer om sjeldne diagnoser på nettsidene til 
Senter for sjeldne diagnoser