Pasientforeninger

Sobi samarbeider med pasientforeninger som bidrar til å forbedre livet for mennesker som rammes av alvorlig sykdom
Image

Sobi Norge samarbeider med pasientforeninger for å forbedre liv for mennesker som rammes av alvorlige sykdommer.

Vi følger LMI’s etiske retningslinjer for samarbeid med pasientforeninger.

Avtaler om økonomisk støtte skal være skriftlig og tilgjengelig for offentligheten på forespørsel.

 

Foreningen for blødere i Norge-  FBIN

2015:
Sobi støttet med kr. 31 064: Nordisk møte i Bergen 4-6 september 2015

2016:
Sobi støttet med kr. 51 000: I forbindelse med årsmøte 4-5 november 2016

2018:
Sobi støttet med kr. 91 517: “Sponsorship of Patient Webinar”, Oslo 17.april 
Sobi støttet med kr. 70 000: "Sponsorship of Memberweekend", 27-28. oktober
Sobi støttet med kr.   3 450: "Sponsorship weekend training, 2 participants"

 

Norsk Revmatikerforbund

2016:
Sobi støttet med kr. 10 000: Annonse i R-Magasinet Nr. 03/16
 

Sarkomer Vest

2018:
Sobi støttet med kr. 15 000: “Sarkomdagen”, 27.april 

 

2017
Ingen støtte til pasientforeninger å innrapportere for 2017

 

 

 

Pasientforeninger

Sobi samarbeider med pasientforeninger som bidrar til å forbedre livet for mennesker som rammes av alvorlig sykdom
Image

Sobi Norge samarbeider med pasientforeninger for å forbedre liv for mennesker som rammes av alvorlige sykdommer.

Vi følger LMI’s etiske retningslinjer for samarbeid med pasientforeninger.

Avtaler om økonomisk støtte skal være skriftlig og tilgjengelig for offentligheten på forespørsel.

 

Foreningen for blødere i Norge-  FBIN

2015:
Sobi støttet med kr. 31 064: Nordisk møte i Bergen 4-6 september 2015

2016:
Sobi støttet med kr. 51 000: I forbindelse med årsmøte 4-5 november 2016

2018:
Sobi støttet med kr. 91 517: “Sponsorship of Patient Webinar”, Oslo 17.april 
Sobi støttet med kr. 70 000: "Sponsorship of Memberweekend", 27-28. oktober
Sobi støttet med kr.   3 450: "Sponsorship weekend training, 2 participants"

 

Norsk Revmatikerforbund

2016:
Sobi støttet med kr. 10 000: Annonse i R-Magasinet Nr. 03/16
 

Sarkomer Vest

2018:
Sobi støttet med kr. 15 000: “Sarkomdagen”, 27.april 

 

2017
Ingen støtte til pasientforeninger å innrapportere for 2017