KOntakt oss

Kontakt oss gjerne

Kontakt oss gjerne

 

Sobi AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

Organisasjonsnummer: 976313682

Tlf: +47 66 82 34 00
e-post: mail.no@sobi.com

Medisinske spørsmål:
Har du medisinske spørsmål kan du også sende en e-post til medical.info@sobi.com

Rapportering av bivirkninger:
Om du har informasjon om bivirkninger som kan settes i sammenheng med ett av våre produkter,er vi takknemlige om du rapporterer dette til drugsafety@sobi.com