Fokusområder

Fokusområder

Fokusområder

Fokusområdene våre

Fokuset vårt er først og fremst innen terapiområdene hematologi og immunologi.

Hematologi

Innen hematologi tilbyr vi behandlinger med rekombinant faktorkonsentrat med forlenget halveringstid for hemofili A og hemofili B, samt behandling for trombocytopeni, en sykdom som er preget av unormalt lave nivåer av blodplater i blodet.

Immunologi

Behandlinger innen immunologi har lenge vært kjernen i virksomheten Sobi, noe som har gitt oss muligheten til å bygge opp erfaring over lang tid. Behandlingene våre for immunologiske sykdommer gjør det mulig å behandle alvorlige, funksjonsnedsettende eller til og med livstruende sykdommer.

Andre sjeldne sykdommer og diagnoser

Vi tilbyr også viktige smale legemidler innen genetikk og metabolisme.