Inflammasjon

Inflammasjon/ revmatologi

Kineret virkningsmekanisme1

Kineret (anakinra) nøytraliserer den biologiske aktiviteten til interleukin-1α (IL-1α) og interleukin-1β (IL-1β) ved kompetitiv hemming av binding til interleukin-1 type I reseptor (IL-1RI).

Interleukin-1 (IL-1) er et sentralt pro-inflammatorisk cytokin som medierer mange cellulære responser inkludert de som er viktige i synovial inflammasjon.

Kineret virkningsmekanisme

 

Godkjente indikasjoner for Kineret

 

Stills sykdom

Kineret er indisert til voksne, ungdommer, barn og spedbarn i alderen 8 måneder eller eldre med en kroppsvekt på 10 kg eller mer, for behandling av Stills sykdom, inkludert systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) og Stills sykdom i voksen alder (AOSD), med aktive systemiske trekk av moderat til høy sykdomsaktivitet, eller hos pasienter med fortsatt sykdomsaktivitet etter behandling med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) eller glukokortikoider.

 

Revmatoid artritt (RA)

Kineret er indisert i kombinasjon med metotreksat for behandling av symptomer hos voksne med RA som ikke oppnår tilstrekkelig effekt med metotreksat alene.

 

Cryopyrinassosierte periodiske syndromer (CAPS)

Kineret er indisert til voksne, ungdommer, barn og spedbarn i alderen 8 måneder eller eldre med en kroppsvekt på 10 kg eller mer, for behandling av CAPS inkludert:

 

 • Neonatal-onset multisystem inflammatorisk sykdom (NOMID)/kronisk infantilt nevrologisk, kutant, artikulært syndrom (CINCA)
 • Muckle-Wells syndrom (MWS)
 • Familiær kulde autoinflammatorisk syndrom (FCAS)

 

Kineret kan gis som monoterapi eller i kombinasjon med andre antiinflammatoriske legemidler og sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs).

 

Referanse:

1: Godkjent preparatomtale

Brosjyrer og annet informasjonsmateriell

Kineret brosjyrer

I disse brosjyrene finnes informasjon om:

 • Oppstart med Kineret
 • Når skal Kineret gis?
 • Gjøre klar injeksjonen
 • Forberede dosen
 • Å sette injeksjonen
 • Nyttige tips og gode råd

 

>>Last ned brosjyre for helsepersonell 

>>Last ned brosjyre for pasient/omsorgsperson 

>> Last ned pakningsvedlegg for Kineret

Film for injeksjon av Kineret

Pakningsstørrelser

Nå finnes Kineret kun i 7-pakning

100 mg/0,67 ml:   7 x 0,67 ml (ferdigfylt sprøyte)  kr. 2 355,70

 

(pris pr. mai 2020)

>> Link til Felleskatalogen
>> Last ned godkjent preparatomtale

Kineret pakke

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon?

Ta gjerne kontakt med Sobi på:

mail.no@sobi.com eller på telefon: 66 82 34 00

 

Inflammasjon/ revmatologi

Kineret virkningsmekanisme1

Kineret (anakinra) nøytraliserer den biologiske aktiviteten til interleukin-1α (IL-1α) og interleukin-1β (IL-1β) ved kompetitiv hemming av binding til interleukin-1 type I reseptor (IL-1RI).

Interleukin-1 (IL-1) er et sentralt pro-inflammatorisk cytokin som medierer mange cellulære responser inkludert de som er viktige i synovial inflammasjon.

Kineret virkningsmekanisme

 

Godkjente indikasjoner for Kineret

 

Stills sykdom

Kineret er indisert til voksne, ungdommer, barn og spedbarn i alderen 8 måneder eller eldre med en kroppsvekt på 10 kg eller mer, for behandling av Stills sykdom, inkludert systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) og Stills sykdom i voksen alder (AOSD), med aktive systemiske trekk av moderat til høy sykdomsaktivitet, eller hos pasienter med fortsatt sykdomsaktivitet etter behandling med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) eller glukokortikoider.

 

Revmatoid artritt (RA)

Kineret er indisert i kombinasjon med metotreksat for behandling av symptomer hos voksne med RA som ikke oppnår tilstrekkelig effekt med metotreksat alene.

 

Cryopyrinassosierte periodiske syndromer (CAPS)

Kineret er indisert til voksne, ungdommer, barn og spedbarn i alderen 8 måneder eller eldre med en kroppsvekt på 10 kg eller mer, for behandling av CAPS inkludert:

 

 • Neonatal-onset multisystem inflammatorisk sykdom (NOMID)/kronisk infantilt nevrologisk, kutant, artikulært syndrom (CINCA)
 • Muckle-Wells syndrom (MWS)
 • Familiær kulde autoinflammatorisk syndrom (FCAS)

 

Kineret kan gis som monoterapi eller i kombinasjon med andre antiinflammatoriske legemidler og sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs).

 

Referanse:

1: Godkjent preparatomtale

Brosjyrer og annet informasjonsmateriell

Kineret brosjyrer

I disse brosjyrene finnes informasjon om:

 • Oppstart med Kineret
 • Når skal Kineret gis?
 • Gjøre klar injeksjonen
 • Forberede dosen
 • Å sette injeksjonen
 • Nyttige tips og gode råd

 

>>Last ned brosjyre for helsepersonell 

>>Last ned brosjyre for pasient/omsorgsperson 

>> Last ned pakningsvedlegg for Kineret

Film for injeksjon av Kineret

Pakningsstørrelser

Nå finnes Kineret kun i 7-pakning

100 mg/0,67 ml:   7 x 0,67 ml (ferdigfylt sprøyte)  kr. 2 355,70

 

(pris pr. mai 2020)

>> Link til Felleskatalogen
>> Last ned godkjent preparatomtale

Kineret pakke

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon?

Ta gjerne kontakt med Sobi på:

mail.no@sobi.com eller på telefon: 66 82 34 00