Urologi

Hva er Peyronies sykdom?

Peyronies sykdom er en lokalisert bindevevslidelse som kjennetegnes ved endringer i kollagensammensetningen i tunica albuginea.1Disse endringene forårsaker en unormal arrdannelse, kjent som Peyronies plakk, som vanligvis er en følbar klump under huden på penis.2,3

Peyronies plakk består hovedsakelig av kollagen og erstatter de normale elastiske fibrene. Små traumer som skyldes bøyning eller skade på penis (muligens under seksuell aktivitet) er antatt å være en viktig utløsende faktor for betennelsesreaksjonen og plakkutviklingen. Genetisk predisposisjon og autoimmunitet kan også spille en rolle i utviklingen. 1,2

Peyronies plakk forhindrer normal strekking av penis ved ereksjon og kan føre til ett av kjennetegnene på Peyronies sykdom; krumming av penis. Kurvaturdeformiteten (krumningen) kan forårsake vesentlig plage og ubehag. 3 

Er peyronies vanlig?

Man vet ikke riktig hvor vanlig Peyronies er. Det som imidlertid er klart er at forekomsten er mye høyere enn det man trodde tidligere. Noen studier har estimert at prevalensen til et sted mellom 3 og 9 %. Det kan godt være at det er høyrere enn dette, delvis fordi man antar at menn kan føle seg ukomfortable med å søke hjelp.3 
En vanlig misforståelse er at Peyronies er en sykdom som kun rammer eldre menn. Riktignok er to tredeler mellom 40 og 60 år (gjennomsnittsalder ved utbrudd er 53 år) og forekomsten øker med økende alder, men til tross for dette er sykdommen kjent hos menn helt ned i 18 års alder.3

Hvordan behandles Peyronies?

Kirurgi:

Det er kirurgi som tradisjonelt har vært gullstandard for behandling av Peyronies sykdom. Det finnes også en del ikke-kirurgiske behandlingstibud, med ulik effekt og dokumentasjon.2,3

Minimalinvasiv injeksonsbehandling:

I mars 2015 fikk Xiapex (collagenase clostridium histolyticum) godkjent indikasjon for behandling av Peyronies sykdom her i Norge. Indikasjonen er: Behandling av voksne menn med Peyronies sykdom med følbart plakk og kurvaturdeformitet på minst 30 grader ved starten av behandlingen.4

Vil du vite mer?

Les mer om Peyronies og behandling med Xiapex på www.peyronies.no

Referanser

1. Hellstrom WJ. Medical management of Peyronie’s disease. J Androl. 2009; 30(4):397-405.
2. Ralph D, Gonzalez-Cadavid N, Mirone V,et.al. The management of Peyronie’s disease: evidence-based 2010 guidelines. J Sex Med. 2010; 7(7):2359-2374.
3. Bella AJ, Perelman MA, Brant WO, Lue TF. Peyronie’s disease (CME). J Sex Med. 2007; 4(6):1527-1538.
4: Godkjent preparatomtale (SPC)

Urologi

Hva er Peyronies sykdom?

Peyronies sykdom er en lokalisert bindevevslidelse som kjennetegnes ved endringer i kollagensammensetningen i tunica albuginea.1Disse endringene forårsaker en unormal arrdannelse, kjent som Peyronies plakk, som vanligvis er en følbar klump under huden på penis.2,3

Peyronies plakk består hovedsakelig av kollagen og erstatter de normale elastiske fibrene. Små traumer som skyldes bøyning eller skade på penis (muligens under seksuell aktivitet) er antatt å være en viktig utløsende faktor for betennelsesreaksjonen og plakkutviklingen. Genetisk predisposisjon og autoimmunitet kan også spille en rolle i utviklingen. 1,2

Peyronies plakk forhindrer normal strekking av penis ved ereksjon og kan føre til ett av kjennetegnene på Peyronies sykdom; krumming av penis. Kurvaturdeformiteten (krumningen) kan forårsake vesentlig plage og ubehag. 3 

Er peyronies vanlig?

Man vet ikke riktig hvor vanlig Peyronies er. Det som imidlertid er klart er at forekomsten er mye høyere enn det man trodde tidligere. Noen studier har estimert at prevalensen til et sted mellom 3 og 9 %. Det kan godt være at det er høyrere enn dette, delvis fordi man antar at menn kan føle seg ukomfortable med å søke hjelp.3 
En vanlig misforståelse er at Peyronies er en sykdom som kun rammer eldre menn. Riktignok er to tredeler mellom 40 og 60 år (gjennomsnittsalder ved utbrudd er 53 år) og forekomsten øker med økende alder, men til tross for dette er sykdommen kjent hos menn helt ned i 18 års alder.3

Hvordan behandles Peyronies?

Kirurgi:

Det er kirurgi som tradisjonelt har vært gullstandard for behandling av Peyronies sykdom. Det finnes også en del ikke-kirurgiske behandlingstibud, med ulik effekt og dokumentasjon.2,3

Minimalinvasiv injeksonsbehandling:

I mars 2015 fikk Xiapex (collagenase clostridium histolyticum) godkjent indikasjon for behandling av Peyronies sykdom her i Norge. Indikasjonen er: Behandling av voksne menn med Peyronies sykdom med følbart plakk og kurvaturdeformitet på minst 30 grader ved starten av behandlingen.4

Vil du vite mer?

Les mer om Peyronies og behandling med Xiapex på www.peyronies.no

Referanser

1. Hellstrom WJ. Medical management of Peyronie’s disease. J Androl. 2009; 30(4):397-405.
2. Ralph D, Gonzalez-Cadavid N, Mirone V,et.al. The management of Peyronie’s disease: evidence-based 2010 guidelines. J Sex Med. 2010; 7(7):2359-2374.
3. Bella AJ, Perelman MA, Brant WO, Lue TF. Peyronie’s disease (CME). J Sex Med. 2007; 4(6):1527-1538.
4: Godkjent preparatomtale (SPC)