Informasjon til helspersonell

Informasjon for helsepersonell

Her finner du en oversikt over de produktene Sobi markedsfører i Norge.

Informasjon for helsepersonell

Her finner du en oversikt over de produktene Sobi markedsfører i Norge.

I menyen til høyre finner du litt mer utfyllende informasjon om enkelte av de produktene og områdene vi arbeider med, mens nedenfor finner du en større oversikt over alle våre markedsførte produkter.

Produktnavnene nedenfor linker enten til Felleskatalogtekst, godkjent preparatomtale (SPC) eller annen relevant produktinformasjon om det ikke er et legemiddel.I tillegg finnes linker til produktets- eller produktområdets nettsider der det er aktuelt.

Vær oppmerksom på at linkene åpner et nytt vindu.

For å få en fullstendig oversikt over våre terapiområder og produkter kan du lese mer på vår internasjonale side, www.sobi.com