Inflammasjon

Inflammasjon/ revmatologi

Inflammasjon/ revmatologi

Nedenfor følger litt generell informasjon om Kineret (anakinra)- mer informasjon om Kineret og de ulike indikasjonene kan du
finne på www.kineret.no

 

Kineret virkningsmekanisme1

Kineret (anakinra) nøytraliserer den biologiske aktiviteten til interleukin-1α (IL-1α) og interleukin-1β (IL-1β) ved kompetitiv hemming av binding til interleukin-1 type I reseptor (IL-1RI).

Interleukin-1 (IL-1) er et sentralt pro-inflammatorisk cytokin som medierer mange cellulære responser inkludert de som er viktige i synovial inflammasjon.

Kineret virkningsmekanisme

 

Godkjente indikasjoner for Kineret

 

Revmatoid artritt (RA)

Kineret er indisert i kombinasjon med metotreksat for behandling av symptomer hos voksne med RA som ikke oppnår tilstrekkelig effekt med metotreksat alene.

 

Periodiske febersyndromer

Kineret er indisert til behandling av følgende autoinflammatoriske periodiske febersyndromer hos voksne, ungdommer, barn og spedbarn i alderen 8 måneder eller eldre med en kroppsvekt på 10 kg eller mer:

 

Cryopyrinassosierte periodiske syndromer (CAPS)

Kineret er indisert til behandling av CAPS inkludert:

-Neonatal-onset multisystem inflammatorisk sykdom (NOMID)/kronisk infantilt nevrologisk, kutant, artikulært syndrom (CINCA)

-Muckle-Wells syndrom (MWS)

-Familiær kulde autoinflammatorisk syndrom (FCAS)

 

Familiær middelhavsfeber (FMF)

Kineret er indisert til behandling av familiær middelhavsfeber (FMF). Kineret bør gis i kombinasjon med kolkisin, hvis det er hensiktsmessig.

 

Stills sykdom

Kineret er indisert til voksne, ungdommer, barn og spedbarn i alderen 8 måneder eller eldre med en kroppsvekt på 10 kg eller mer, for behandling av Stills sykdom, inkludert systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) og Stills sykdom i voksen alder (AOSD), med aktive systemiske trekk av moderat til høy sykdomsaktivitet, eller hos pasienter med fortsatt sykdomsaktivitet etter behandling med ikke steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) eller glukokortikoider.

 

Kineret kan gis som monoterapi eller i kombinasjon med andre antiinflammatoriske legemidler og sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs).

1: Godkjent preparatomtale 2020

Brosjyrer og annet informasjonsmateriell

Kineret brosjyrer

Det er et krav fra EMA at Sobi skal sørge for at helsepersonell og pasient eller omsorgsperson som er forventet å foreskrive eller bruke Kineret har tilgang til opplæringsmateriell.
Dette materiellet er vurdert og akseptert av Statens legemiddelverk og inneholder informasjon om:

  • Oppstart med Kineret
  • Når skal Kineret gis?
  • Gjøre klar injeksjonen
  • Forberede dosen
  • Å sette injeksjonen
  • Nyttige tips og gode råd

Last ned brosjyre for helsepersonell
Last ned brosjyre for pasient/omsorgsperson
Last ned pakningsvedlegg for Kineret
Last ned preparatomtale (SPC)

Mer informasjon, materiell og tips og råd for deg som helsepersonell
finner du på www.kineret.no

 

Film
Injeksjonsveiledning for bruk av Kineret

Pakningsstørrelser

Nå finnes Kineret kun i 7-pakning

100 mg/0,67 ml:   7 x 0,67 ml (ferdigfylt sprøyte)  kr. 2 355,70

(pris pr. mai 2020)

 

Link til Felleskatalogen
 

Kineret pakke

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon?

Ta gjerne kontakt med Sobi på:

mail.no@sobi.com eller på telefon: 66 82 34 00