Informasjon til pasienter

Informasjon for pasienter

Sobi markedsfører legemidler til behandling av en rekke sykdommer med særlig fokus på: hemofili, inflammasjonssykdommer/autoimmune sykdommer, arvelige stoffskiftesykdommer og kreft.

Sjeldne sykdommer kan ofte være oversett og vanskelige å diagnostisere, Sobi tilstreber å gjøre behandling tilgjengelig for pasienter og helsepersonell.

Informasjon for pasienter

Sobi markedsfører legemidler til behandling av en rekke sykdommer med særlig fokus på: hemofili, inflammasjonssykdommer/autoimmune sykdommer, arvelige stoffskiftesykdommer og kreft.

Sjeldne sykdommer kan ofte være oversett og vanskelige å diagnostisere, Sobi tilstreber å gjøre behandling tilgjengelig for pasienter og helsepersonell.