Liberate life

Hemofili - Liberate Life

Hemofili - Liberate Life

Vår misjon er å forbedre livskvaliteten til de som lever med hemofili. Vi har en stolt historie med innovasjon innen behandling av hemofili som strekker seg over 50 år, en arv som danner grunnlaget for vår banebrytende forskning i dag. Vi fortsetter å bygge på denne kunnskapen for å skape en verden der mennesker med hemofili kan leve et fullverdig liv.

Dette er bakgrunnen for at vi sommeren 2018 startet et prosjekt, som hadde til hensikt å gi oss bedre innsikt og forståelse for de utfordringer, drømmer, mål og behov, samt adferdsmønstre og oppfatninger de som lever med hemofili har.
For å få kunnskap om dette gjennomførte vi en omfattende etnografisk undersøkelse i hele Europa hvor vi fulgte noen helt alminnelige mennesker med hemofili og deres familier, samt at vi snakket med leger, sykepleiere og andre eksperter.
Dette resulterte i "Liberate Life" - klikk her for å lære og bli inspirert
 

Du kan også finne nyttig informasjon på hjemmesiden til Foreningen for Blødere i Norge (FBIN)