Inflammasjon

Inflammasjon/ revmatologi

Inflammasjon/ revmatologi

Informasjon om behandling med Kineret 

Her finner du veiledning og opplæring til pasient/omsorgsperson for injeksjon av Kineret.

Brosjyre

Film
Injeksjonsveiledning for bruk av Kineret