Kontakt

Kontakt - Sobi i Norge

Kontakt - Sobi i Norge

Kontakt – Sobi i Norge

Besøksadresse og postadresse:
Dronning Eufemiasgate 16, 0191 OSLO

Generelle spørsmål

Ved generelle spørsmål, send e-post til mail.no@sobi.com

Medisinske spørsmål

Ved medisinske spørsmål, send e-post til medical.info@sobi.com

Rapportering av bivirkninger

Pasientsikkerhet har høyeste prioritet hos oss i Sobi. Vi er opptatt av å samle inn, analysere og svare på informasjon om fordelene og risikoene ved produktene våre. 

Hvis du har informasjon om bieffekter eller bivirkninger som kan være knyttet til noen av produktene våre, er vi takknemlige hvis du rapporterer det til drugsafety@sobi.com

Finn Sobis kontor i Oslo