Kontakt

Kontakt - Sobi i Norge

Kontakt - Sobi i Norge

Kontakt – Sobi i Norge

Besøksadresse og postadresse:
Dronning Eufemiasgate 16, 0191 OSLO
Organisasjonsnummer: 976 313 682

Generelle spørsmål

Ved generelle spørsmål, send e-post til mail.no@sobi.com

Medisinske spørsmål eller reklamasjon

Ved medisinske spørsmål eller for å rapportere en reklamasjon, kontakt oss på mail.no@sobi.com

Rapportering av bivirkninger

Pasientsikkerhet har høyeste prioritet hos oss i Sobi. Vi er opptatt av å samle inn, analysere og gi informasjon om fordelene og risikoene ved produktene våre. 

Hvis du har informasjon om bivirkninger som kan være knyttet til noen av produktene våre, er vi takknemlige hvis du rapporterer det til mail.no@sobi.com

Finn Sobis kontor i Oslo