Om Sobi

Om Sobi i Norge

Om Sobi i Norge

Fokus på behandlinger innen hematologi og immunologi

Vår målsetning er å gjøre en forskjell for mennesker med sjeldne sykdommer. Vi arbeider hovedsakelig innen behandlingsområdene hematologi og immunologi, men tilbyr også behandlinger for andre sjeldne tilstander. 

I behandlingen av hemofili, som er en blødersykdom, er vi et av de ledende selskapene i Norge. Her har vi til hensikt å drive utviklingen fremover, optimalisere behandlingen, bygge evidens og sikre at mennesker som lever med hemofili får støtte og varig tilgang til omsorg og behandling.

Les mer om vårt arbeid innen hematologi her.

Våre behandlinger for sjeldne immunologiske sykdommer inkluderer helsetilstander med stort medisinsk behov, et område der vi har lang erfaring. Imidlertid jobber vi hele tiden med å finne nye behandlingsalternativer for å kunne gi flere mennesker som lever med disse sjeldne sykdommene innovative behandlinger.

Les mer om arbeidet vårt innen immunologi her.

Vår sjeldne ekspertise

Sobi er et biofarmasøytisk selskap med erfaring og kunnskap fra sen klinisk forskning frem til produksjon og leveranse av biologiske legemidler, og ikke minst det å kunne tilrettelegge for tilgang og distribusjon av disse behandlingene. Vårt hovedfokus er der hvor vi kan gjøre størst forskjell.

Et voksende globalt nærvær

Fra vårt globale hovedkvarter i Stockholm dekker organisasjonen vår mer enn 30 land, og leverer behandlinger til pasienter i over 70 land rundt om i verden, hvor Norge er ett av landene. Som en viktig del av vår globale strategi – det å skape tilgang til behandling for så mange mennesker med sjeldne sykdommer som mulig – fokuserer vi på å ekspandere geografisk. Dette gjøres gjennom oppkjøp, økt markedspenetrasjon og ved å etablere virksomhet i nye markeder.
Globalt har vi rundt 1500 ansatte spredt rundt i hele verden. 

Vil du bli en del av Sobi – i Norge eller globalt? Se våre ledige stillinger her.