Åpenhet

Åpenhet om samarbeid

Åpenhet om samarbeid

Åpenhet om samarbeid

I dagens samfunn er det en økende forventning om åpenhet fra alle aktører i samfunnet – selskaper, organisasjoner og enkeltpersoner. Dette inkluderer også relasjonene mellom legemiddelindustrien og helsevesenet, der alt samarbeid bør preges av etisk atferd med integritet og transparens.

For å skape bærekraftig verdi for pasienter, aksjonærer og samfunn støtter Sobi ulike tiltak for å sikre åpenhet, inkludert transparent samarbeid med interessenter i helsevesenet.

Samarbeid mellom ulike aktører i helsevesenet og legemiddelindustrien har lenge vært en positiv drivkraft for både fremskritt innen pasientbehandling og utvikling av innovative legemidler. 

Helsepersonell og helseorganisasjoner er verdifulle partnere for Sobi. Som eksperter på sitt område gir de vitenskapelig og medisinsk kunnskap samt unik innsikt i pasientbehandling. Dette partnerskapet er grunnleggende for å drive utviklingen av medisinsk vitenskap fremover, og bidrar til å dekke ulike pasientbehov.

Fra 1. januar 2015 følger Sobi de nye europeiske reglene om offentliggjøring av finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner. 
Reglene gjelder alle medlemsbedrifter og nasjonale foreninger av The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) som Sobi er medlem av.
Les mer om transparensdirektivet på EFPIA sine nettsider:
https://www.efpia.eu/relationships-code/

Åpen rapportering av verdioverføringer

Som en del av vårt oppdrag om å utvikle og levere innovative behandlinger for å gi mennesker med sjeldne sykdommer et bedre liv, ønsker vi å øke åpenheten i en allerede velregulert bransje. I en fase for å sikre fremtidige samarbeid, styrke våre relasjoner til helsepersonell og helsevesenet, og øke kunnskapen om omverdenen, forplikter Sobi seg til å oppfylle relevante åpenhetskrav om verdioverføringer. Sobi rapporterer alle verdioverføringer (monetære og in natura) til aktører innen helsevesenet i det norske markedet.

Oversikt over Sobi Norge sine verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner
Alle betalinger gjort fra Sobi Norge til helsepersonell og/eller organisasjoner er tilgjengelige på vår internasjonale nettside www.sobi.com Der finnes en oversikt over alle transaksjoner som er foretatt i de land Sobi opererer i, inkludert Norge.
Oversikten finner du her: https://www.sobi.com/en/disclosure-payments-healthcare

Hvis du har spørsmål om verdioverføringene som Sobi rapporterer, kan du sende oss en e-post til e-postadressen info@sobi.com og skrive inn «Transparency» i emnefeltet slik at vi raskt kan svare deg.