Korte fakta

Image
Sobi sitt hovedkontor ligger i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm.
  • Sobi er et internasjonalt legemiddelfirma som spesialiserer seg på legemidler til behandling av sjeldne sykdommer.
  • Vår virksomhet er oppdelt i forretningsområdene Speciality Care og Hemofili, samt fremstilling av koagulasjonsfaktor VIII.

Korte fakta

Image
Sobi sitt hovedkontor ligger i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm.
  • Sobi er et internasjonalt legemiddelfirma som spesialiserer seg på legemidler til behandling av sjeldne sykdommer.
  • Vår virksomhet er oppdelt i forretningsområdene Speciality Care og Hemofili, samt fremstilling av koagulasjonsfaktor VIII.