NOMID_Quinn

Sobi i Norge

For oss som arbeider i Sobi Norge er vårt hovedfokus pasientenes daglige utfordringer og behov.

Sobi sitt arbeidsområde er utvikling og markedsføring av legemidler til pasienter med sjeldne eller livstruende sykdommer, ofte der nåværende behandling ikke er tilgjengelig eller tilfredsstillende.

I dag markedsfører Sobi ulike legemidler innenfor et bredt spekter av behandlingsområder.

Våre legemidler finnes hovedsakelig innen følgende terapeutiske områder:

 • hemofili
 • hematologi
 • infeksjonssykdommer
 • metabolske sykdommer
 • onkologi
 • palliasjon
 • immunologi
 • revmatologi

Sobi i Norge

For oss som arbeider i Sobi Norge er vårt hovedfokus pasientenes daglige utfordringer og behov.

Sobi sitt arbeidsområde er utvikling og markedsføring av legemidler til pasienter med sjeldne eller livstruende sykdommer, ofte der nåværende behandling ikke er tilgjengelig eller tilfredsstillende.

I dag markedsfører Sobi ulike legemidler innenfor et bredt spekter av behandlingsområder.

Våre legemidler finnes hovedsakelig innen følgende terapeutiske områder:

 • hemofili
 • hematologi
 • infeksjonssykdommer
 • metabolske sykdommer
 • onkologi
 • palliasjon
 • immunologi
 • revmatologi