Inflammasjon

Inflammasjon/ revmatologi

Informasjon om behandling med Kineret 

Her finner du veiledning til pasient/omsorgsperson for injeksjon av Kineret.

Brosjyrer 

Film- Injeksjonsveiledning for bruk av Kineret

Inflammasjon/ revmatologi

Informasjon om behandling med Kineret 

Her finner du veiledning til pasient/omsorgsperson for injeksjon av Kineret.

Brosjyrer 

Film- Injeksjonsveiledning for bruk av Kineret