Inflammasjon og revmatologi

Inflammasjon/revmatologi

Informasjon om behandling med Kineret 

Her finner du veiledning både for helsepersonell og pasient/omsorgsperson for injeksjon av Kineret.

Brosjyrer 

Film- Injeksjonsveiledning for bruk av Kineret

Inflammasjon/revmatologi

Informasjon om behandling med Kineret 

Her finner du veiledning både for helsepersonell og pasient/omsorgsperson for injeksjon av Kineret.

Brosjyrer 

Film- Injeksjonsveiledning for bruk av Kineret