Sobi rare strength

våre ulike forretningsområder

Sobi har en bred produktportefølje innenfor to hovedforretningsområder: Hemofili og Speciality Care. I tillegg arbeider vi med fremstilling av koagulasjonsfaktor VIII (ReFacto)

 


Hemofili

Les mer om vårt arbeid innen hemofili på våre vår internasjonale side, www.sobi.com 
 

Speciality Care

Sobi markedsfører ca. 40 produkter på vegne av andre virksomheter, som produserer legemidler til sjeldne eller livstruende sykdommer, hvor nåværende behandling enten ikke er tilstrekkelig eller tilfredsstillende. 
Mer om dette på www.sobi.com


ReFacto Manufacturing- Fremstilling av koagulasjonsfaktor VIII

Sobi fremstiller og leverer det aktive stoffet i koagulasjonsfaktor VIII til behandling av hemofili A. 

våre ulike forretningsområder

Sobi har en bred produktportefølje innenfor to hovedforretningsområder: Hemofili og Speciality Care. I tillegg arbeider vi med fremstilling av koagulasjonsfaktor VIII (ReFacto)

 


Hemofili

Les mer om vårt arbeid innen hemofili på våre vår internasjonale side, www.sobi.com 
 

Speciality Care

Sobi markedsfører ca. 40 produkter på vegne av andre virksomheter, som produserer legemidler til sjeldne eller livstruende sykdommer, hvor nåværende behandling enten ikke er tilstrekkelig eller tilfredsstillende. 
Mer om dette på www.sobi.com


ReFacto Manufacturing- Fremstilling av koagulasjonsfaktor VIII

Sobi fremstiller og leverer det aktive stoffet i koagulasjonsfaktor VIII til behandling av hemofili A.