Sobi rare strength

våre ulike forretningsområder

våre ulike forretningsområder

 

 

Våre terapiområder er hovedsaklig innen områdene hematologi, immunologi og speciality care.

 

Hematologi

Innen hematologi har vi produkter til behandling med av hemofili A og
hemofili B
Les mer på www.sobi.com/haematology

Immunologi

Immunologifeltet har lenge vært kjernen i vårt arbeid, vår immunologiportefølje bidrar til  behandling av alvorlige, funksjonshemmende eller til og med livstruende sykdommer.
Les mer på www.sobi.com/immunology

 

Speciality Care

Vi tilbyr også viktige spesialbehandlinger innen genetikk og metabolisme.
Les mer på www.sobi.com/speciality care

 

ReFacto Manufacturing- Fremstilling av koagulasjonsfaktor VIII

Sobi fremstiller og leverer det aktive stoffet i koagulasjonsfaktor VIII til behandling av hemofili A.